uusiutuva energia

Tee markkinaselvitys

Markkinaselvitys antaa kuvan siitä, mitä tuotteita ja palveluita markkinoilla on tarjolla ja minkälaisia vaatimuksia toimittajille voi asettaa. Huolella tehty markkinaselvitys helpottaa huomattavasti tarjouspyynnön ja sopimusehtojen laatimista, sekä hankintamenettelyn valintaa.

Markkinatilanteen selvittäminen vähentää myös selvästi uuden teknologian hankkimisen riskejä. Selvitykseen kannattaa valmistautua tarkentamalla, mihin kysymyksiin sen on vastattava.

Markkinaselvityksen aloittaminen

Markkinaselvityksen voi tehdä lähettämällä alustavan tarjouspyynnön mahdollisille tarjoajille kommentoitavaksi. Näin saadaan tietoa, kuinka moni heistä voi toimittaa tuotteen tai palvelun asetettujen ympäristövaatimusten mukaisesti ja miten he pystyvät todentamaan tuotteensa ympäristölaadun.

Markkinaselvityksen voi suorittaa eri tavoilla:
  • avoimet seminaarit ja työpajat;
  • kirjalliset pyynnöt; ja
  • suljetut keskustelut.

Syrjimättömyys, avoimuus ja yhtenäisen kohtelun periaatteet on hyvä huomioida menettelytavasta riippumatta. Siksi on suotavaa myös julkaista esimerkiksi www-sivuilla selvityksen tulokset, salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta.

Varmista myös, että projektiryhmässä on tarpeeksi teknistä osaamista, jotta saatuja tietoja voidaan hyödyntää tarjouspyynnössä. Markkinaselvityksessä on hyvä myös hyödyntää tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioita.


Sivua päivitetty viimeksi 27.5.2014