Nordic GPP - Vihreää kasvua julkisilla hankinnoilla

Pohjoismaiden ministerineuvostossa julkisia hankintoja pidetään tärkeänä työkaluna vihreän kasvun edistämisessä ja se on yksi pohjoismaisen yhteistyön keskeinen painopistealue.

Keväällä 2015 alkoi Motivan koordinoima puolitoistavuotinen Nordic Green Growth Through Public Procurement -hanke, joka keskittyi vahvistamaan osaamista ja yhteistyötä Pohjoismaiden eri metropolialueiden julkisten hankkijoiden välillä.

Tavoitteena oli luoda selkeämpi yhteinen lähestymistapa kestäviin hankintoihin niin käytännön- kuin politiikkatasolla.

Uutta oppia kokemuksia vaihtamalla

Hankkeessa koottiin verkosto, jossa jaettiin hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä innovatiivisista ja sekä kestävistä hankinnoista. Tavoitteena on myös tulevaisuudessa luoda yhdessä vahva signaali markkinoille Pohjoismaiden tavoitteista kestäville hankinnoille.

Verkosto järjesti vuoden 2016 aikana kolme teemakohtaista työpajaa, joissa käydään läpi markkinavuoropuhelua toimittajien kanssa ja keskitytään uusien ideoiden ja ratkaisujen löytämiseen. Teemoina olivat kuljetukset ja ajoneuvot, kestävien hankintojen strategiat, palveluhankinnat sekä kiertotalous.

Verkoston työn pohjalta koostetaan hyviä esimerkkejä siitä, miten hankinnoilla saadaan vaikuttavuutta.

Tavoitteena yhteinen näkemys hankintalain tulkinnasta

Kaikissa projektiin osallistuvissa maissa järjestettiin työpaja siitä, miten tulevan hankintalaissa ympäristönäkökohtien huomioiminen tulisi tulkita.

Työpajojen pohjalta nostetaan esiin esimerkkejä siitä, miten uutta lainsäädäntöä voidaan tulkita.


Projekti oli käynnissä 2015-2016.

Lisätietoja:
Isa-Maria Bergman, Motiva
isa-maria.bergman@motiva.fi
Sivua päivitetty viimeksi 4.5.2017