Ympäristöystävällisempi autokanta kotihoitopalveluille


Vähemmän päästöjä, Enemmän säästöjä

Hankintatavoite

Kunnanvaltuusto päätti, että uuden sekä kaksi- että nelivetoisista autoista koostuvan autokannan kokonaispäästöt saavat olla keskimäärin korkeintaan 120 g/km. Tavoite oli kunnianhimoinen, sillä vähennys senhetkisestä tasosta oli noin 32 prosenttia.

Vähennys oli saavutettava ilman, että se vaikuttaisi kotihoitopalveluiden laatuun tai työntekijöiden työolosuhteisiin. Käyttäjät olivat mukana kaikissa päätöksissä, jotka koskivat heidän päivittäisiin työrutiineihinsa liittyviä tarpeitaan.

Käytetyt kriteerit

 1. Enimmäispäästöjen määritys
  Koko autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen tulee olla enintään 120 g/km.
 2. Euro-luokka
  Kaikkien ajoneuvojen tulee noudattaa Euro 5 -luokan päästövaatimuksia.
 3. Suorituskykyyn perustuvat kriteerit
  Tarjoajia pyydettiin ehdottamaan kokonaisratkaisua, joka kattoi mm. autokannan kokoonpanon, hallintajärjestelmän ja koulutuspaketin.

Tulokset ja ympäristövaikutukset

 1. Valitun autokannan ympäristöprofiili oli 98 grammaa hiilidioksidia ajokilometriltä vanhan autokannan 175 gramman sijaan. Tämä vastaa 44 prosentin päästövähennystä eli hiilidioksidipäästöjen vähenemistä 48 tonnilla vuodessa.
 2. Uuden autokannan on laskettu aiheuttavan 4,5 % vähemmän kustannuksia ajokilometriltä, mikä säästää noin 15 000 € vuodessa ja jättää enemmän varoja kotihoitopalvelujen kehittämiseen.
 3. Jotkin tarjoajat tarjosivat useampia vaihtoehtoja, mikä antoi sopimuksen kilpailuttajalle suuremman valikoiman autokantakonsepteja kuin tavanomainen määrittely.


Sivua päivitetty viimeksi 2.3.2016