Ajankohtaista

24.3.2017 Tekes: Käsikirja uuden hankintalain innovaatiokumppanuudesta julkaistu

Tekesin julkaisema käsikirja on tarkoitettu hankintayksiköille, yrityksille ja muille markkinatoimijoille, jotka haluavat perehtyä vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain mahdollistamaan innovaatiokumppanuuteen. Käsikirjan tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa uusi innovaatiokumppanuusmenettely käyttöön julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää

22.3.2017 Tutustu uuteen vastuullisten elintarvikehankintojen oppaaseen

Opas auttaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Opas on laadittu Valtioneuvoston kesäkuussa 2016 julkaiseman julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteita koskevan periaatepäätöksen täytäntöönpanon tueksi.

Lue lisää

6.3.2017 Koulutusta energiatehokkaan valaistuksen suunnitteluun ja elinkaarikustannusten vertailuun 30.3.2017

Valaistuksen energiatehokkuusnäkökohtien huomiointi on tärkeä taito niin suunnittelijoille, urakoitsijoille, kuin tilaajallekin. Pelkkä hankintahinta ei ole järkevä kriteeri valaistushankinnoissa, vaan hankintapäätökset tulisi tehdä kokonaiskustannusten perusteella.Valoakatemia ja Motiva järjestävät maksuttoman koulutuksen, jossa saat valmiudet energiatehokkuuden huomiointiin valaistussuunnittelussa ja opit tekemään elinkaarikustannusvertailuja VALTTI-laskurilla.

Lue lisää

Tiedotteet

23.3.2017 Finnwatch: Suomessa käytettävät rakennuskivet tulevat tuntemattomista oloista

Finnwatchin uusi raportti tarkastelee julkisissa hankinnoissa käytettävän luonnonkiven vastuullisuutta. Julkisissa hankinnoissa käytetään paljon tuontikiveä, jota tuodaan ylivoimaisesti eniten Kiinasta.

Lue lisää

23.3.2017 MMM: Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteerien perehdytyksellä vauhditetaan lähellä tuotetun ruoan tarjontaa julkisissa keittiöissä

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa varmistaa, että kestäviä ja vastuullisia elintarvikevalintoja tukeva hankintaosaaminen todella jalkautuu julkisille toimijoille ja alkaa näkyä elintarvikkeiden kulutuksessa. Motivan ja EkoCentrian tänään julkaisemiin elintarvikehankintojen kestävyyttä painottaviin kriteereihin voi tutustua keväällä käynnistyvän perehdytyskiertueen tilaisuuksissa, joita järjestetään ympäri maata. Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteereitä sovelletaan pian myös valtioneuvoston kansliassa.

Lue lisää

22.3.2017 Motiva: Julkisiin elintarvikehankintoihin julkaistu vastuullisuuskriteerit

Motiva on julkaissut maa- ja metsätalousministeriön tilaaman oppaan, joka auttaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Opas auttaa viemään käytäntöön elintarvikehankintoja koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen.

Lue lisää