Ajankohtaista

12.1.2017 Finavia: Työkone- ja kuljetuskalustohankinnoissa elinkaarikustannusten tarkastelu kannattaa

Vuosien saatossa ja oman kehitystyön tuloksena Finavialla on löydetty toimiva tapa vertailla elinkaarikustannuksia kuljetuskalusto- ja työkonehankinnoissa. Kalustoasiantuntija Jukka Halmeen mukaan hankinnoissa mennään helposti metsään, jos tarkastellaan vain hankintahintaa.

Lue lisää

5.1.2017 Markkinavuoropuhelu takaa onnistuneen energiatehokkuuspalvelun hankinnan

Erityisen onnistuneiden ja innovatiivisten hankintojen takana on aktiivista viestintää ja vuoropuhelua niin markkinatoimijoiden kuin palvelua tai tuotetta käyttävien asiakkaiden, esimerkiksi kuntalaisten kanssa. Motiva julkaisi joulukuussa 2016 ohjeen markkinavuoropuhelun onnistuneeseen toteutukseen energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa.

Lue lisää

30.12.2016 Tampere teki innovatiivisten hankintojen suunnitelman

Innovatiivisten hankintojen suunnitelmallaan Tampereen kaupunki hakee uusia ideoita ja yritysten innovaatioita, jolloin kaupunki saa vastineeksi entistä paremmin tarpeisiinsa vastaavia ratkaisuja. Hankintojen ennakoitavuuden ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi jatkossa kaupungin yksiköt ja liikelaitokset laativat suunnitelman kilpailutuksista osana vuosisuunnitelmiaan.

Lue lisää

Tiedotteet

29.12.2016 TEM: Uudistettu hankintalaki luo joustoa ja antaa mahdollisuuksia

Tasavallan presidentti on vahvistanut 29.12.2016 uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait. Lait astuvat voimaan 1.1.2017.

Lue lisää

28.11.2016 SYKE: EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen - lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Life-ohjelmaan kuuluvan Circwaste-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa.

Lue lisää

24.11.2016 TEM: Strategia linjaa energia- ja ilmastotoimet vuoteen 2030 ja eteenpäin

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa strategian käsittelyn 30. marraskuuta. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030.

Lue lisää