Ajankohtaista

21.10.2016 Pohjoismainen energiapalvelujen kehityshanke käynnistyy lokakuussa

Motiva käynnistää lokakuussa pohjoismaisten kumppaneiden kanssa energiatehokkuus- ja energiapalveluihin keskittyvän yhteisen kehityshankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi pohjoismaissa käytössä olevia erilaisia palvelumalleja julkiselle sektorille. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Lue lisää

20.10.2016 Kunnille energiaviisaita investointeja helposti ja edullisesti – ilmoita oma kohteesi

Kunnilta tarvitaan tietoja suunnitteilla olevista energiaviisaista investointikohteista tai kohteista, joiden volyymia halutaan kasvattaa, mutta rahoitus puuttuu. Energy Add-ons -hankkeen tavoitteena on saada Suomeen energiansäästöä ja hiilineutraalisuustavoitteita vauhdittavia investointiprojekteja vähintään 30 miljoonan euron edestä kolmen seuraavan vuoden aikana.

Lue lisää

11.10.2016 Valaistusta energiatehokkaasti ja älykkäästi - jatkohanke käynnistymässä

VALTTI – energiatehokkaan valaistuksen tietopankki ja työkalut –projekti kokosi yhteen valaistuksen toimittajia, suunnittelijoita ja tilaajia. Tällä asiantuntemuksella koottiin uusi valaistustieto.fi- sivusto Valaistustieto sekä esimerkkejä erityisen onnistuneista valaistusuusinnoista valaistusta suunnittelevien ja hankkivien tahojen avuksi.

Lue lisää

Tiedotteet

14.10.2016 Motiva: Kuntahankinnoissa ei tunneta sähkön alkuperää

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hintaan liittyy ennakkoluuloja eivätkä kuntahankinnoista vastaavat tunnista mahdollisuutta ostaa uusiutuvan alkuperätakuita erikseen. Nämä näyttäytyvät esteinä, joiden takia uusiutuvan sähkön käyttö ei lisäänny kunnissa.

Lue lisää

30.6.2016 MMM: Periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen vastuullisuudesta hyväksytty

Hallituksen tavoite on, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa käytetään jatkossa vain vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Tänään hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätös linjaa, että valtion elintarvikehankinnoissa otetaan tehostetusti huomioon ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Käytännössä periaatepäätös näkyy julkisissa keittiöissä tarjottavan suomalaisen ruuan määrän kasvuna.

Lue lisää

29.6.2016 TEM ja Sitra: Uuden kokeilun tavoitteena työllistää tuhansia maahanmuuttajia

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran tavoitteena on kouluttaa ja työllistää vähintään 2 000 maahanmuuttajaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Yksityisellä pääomalla rahoitettavan tulosperusteisen hankkeen on määrä käynnistyä syyskuussa.

Lue lisää